Spelerscharter

De club verwacht van al haar jeugdspelers sportief en respectvol gedrag zowel tijdens als buiten clubactiviteiten en dit ten opzichte van:

 • De club

 • De accommodatie (kantine, kleedkamer, terreinen)

 • De vele vrijwilligers van onze en andere clubs

Discipline

 • De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden, zoals in de wekelijkse communicatie aangegeven.

 • Spelers verbinden zich er toe maximaal deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.

 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (1 dag op voorhand, behalve bij noodgevallen) verwittigd.

 • Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf. Ook als de speler zich rechtstreeks naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.

 • Vanaf U15 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.

 • Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd.

 • Vanaf U15 wordt er van de spelers ook gevraagd om bij te springen bij evenementen georganiseerd door de club.

Respect

  • De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten jeugdco√∂rdinatoren, trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club.

  • Fair-Play is voor ons heel belangrijk. Alle spelers tonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, supporters en vrijwilligers!

  • Aan racisme, vandalisme, pesten, geweld of agressie tilt de club heel zwaar. Als we dit vaststellen bij spelers volgt er sowieso een gesprek met de betrokken speler en de ouders. Met een eventuele sanctie tot gevolg.

  • Voetbal is een ploegsport en als speler vorm je ook een club of ploeg buiten de voetbalactiviteiten. Zorg dus steeds voor mekaar (op school, in het uitgaansleven) en hou elkaar op het juiste spoor.


Algemene houding op en naast het veld

  • Alcohol- en drugsmisbruik of het gebruik van prestatie bevorderende middelen wordt niet getolereerd en zal indien nodig voorgelegd worden aan het bestuur die een gepaste sanctie zal opleggen. De zwaarste sanctie is definitieve schorsing van de betrokkene(n) door de club.

  • De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij (training) naar de wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer.

  • Op wedstrijden zijn spelers verplicht om scheenbeschermers te dragen, op training wordt dit sterk aangeraden!

  • Het gebruik van smartphones en andere multimedia wordt beperkt als men in groep is.


Dit charter werd opgesteld door onze spelersraad