Gedragscode spelers

De club verwacht van al haar/zijn jeugdspelers, naast uiteraard goed voetbal, sportief en correct gedrag zowel tijdens als buiten clubactiviteiten en dit ten opzichte van:

 • De club
 • Gebruik van de terreinen
 • Gebruik van de kleedkamers en kantine
 • (eigendommen van) Derden

Discipline en respect

 • Discipline en respect zijn geen loze begrippen.
 • Als lid van KFC HO Kalken is de speler aangesloten bij de KBVB / Voetbal Vlaanderen en is men alzo ook onderworpen aan alle reglementen van de KBVB / Voetbal Vlaanderen.
 • De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en wedstrijden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB / Voetbal Vlaanderen, en dit via de KBVB / Voetbal Vlaanderen.
 • De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden, zoals in de wekelijkse communicatie aangegeven.
 • Spelers verbinden zich er toe maximaal deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd.
 • Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf. Ook indien de speler zich rechtstreeks naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 • Vanaf U15 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten jeugdcoördinatoren, trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane handdruk.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden.
 • Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongeoorloofd gedrag - op en naast het veld, tijdens of buiten clubactiviteiten – zoals vandalisme, racisme, pesten, ongecontroleerd zinloos geweld of agressie (ook verbaal), alcohol- en drugsmisbruik of het gebruik van prestatie bevorderende middelen wordt niet getolereerd en zal indien nodig voorgelegd worden aan het bestuur die een gepaste sanctie zal opleggen. De zwaarste sanctie is definitieve schorsing van de betrokkene(n) door de club.
 • Voetbal is een ploegsport en als speler vorm je ook een club of ploeg buiten de voetbalactiviteiten. Zorg dus steeds voor mekaar (op school, in het uitgaansleven) en hou elkaar op het juiste spoor.

Kledij

Clubkledij: De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij (training) naar de wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer.

Verantwoord schoeisel: Tot en met U13 dragen spelers enkel multistuds zowel voor training als wedstrijden. Vanaf U14 gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk multistuds, enkel indien de omstandigheden het vragen zullen we 6-studs toelaten. Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor trainingen als wedstrijden.

Beenbeschermers: Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht scheenbeschermers te dragen.

Enkele praktische afspraken met spelers

  • Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd.
  • Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen schoongemaakt.
  • De laatste speler of de afgevaardigde sluit de deur van de kleedkamer en dooft de lichten.
  • De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we dit ten zeerste aan.
  • Voetbalschoenen worden nooit gepoetst in de douches.
  • Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig.
  • Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (snoepverpakkingen, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken.
  • Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en daarom ook door de club verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd
  • Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (Tablet, Smartphone, GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers.
  • De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan accommodaties en/of materiaal van de club of derden. We rekenen dan ook op de onderlinge sociale controle van ouders om calamiteiten te vermijden.
  • Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden verwittigd zodat het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht.

Studie en voetbal

Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings– en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te worden aan de jeugdcoördinator. Tijdens de examenperiodes worden de trainingen aangepast.