Charter trainers

Charter voor jeugdtrainers van KFC HO Kalken

Trainer als organisator

De trainer is steeds op tijd voor de training aanwezig zodat de training goed georganiseerd wordt.

Elke afwezigheid voor training en wedstrijd moet vooraf gemeld worden. De trainer probeert altijd aanwezig te zijn op de training. Bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden contacteert de trainer de sportieve cel voor een oplossing. Contacteer de TVJO tijdig.

Hij bereidt de trainingen goed voor en liefst op papier. Hij gaat uit van het wedstrijdformat en de individuele kwaliteiten van de spelers, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes en dit alles rekening houdend met de maandthema’s die aan bod dienen te komen.

De trainer is verantwoordelijk voor het correct wegbergen van genomen trainingsmateriaal en wegzetten van de gebruikte doelen en afsluiten na training. De doelen worden steeds gedragen en niet versleept over het terrein.

De trainer als motivator

De trainer moedigt de speler altijd aan. Een positieve coaching zorgt voor succeservaringen. Hij zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt. Hij maakt van het team een hechte vriendengroep.

De trainer spreekt de taal van de speler. Gebruik dus beeldspraak bij de jongsten.

De trainer geef tijdens de wedstrijd(-vormen) geen richtlijnen aan de speler met de bal voordat hij zijn actie verricht heeft; hij laat hem zelf de oplossing vinden.

Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor alle spelers samen. De trainer zorgt er ook voor dat hij iedere speler ziet en dat iedere speler hem kan volgen.

Bij het indelen van de ploegen voor een wedstrijd op de training kiest de trainer wie bij wie zal spelen. Spelers zelf laten kiezen zorgt voor demotivatie bij bepaalde spelers. Elk individu in een team is belangrijk.

De trainer als teamspeler

De sportieve doelstellingen en maandthema’s worden opgesteld door de coördinatoren en de sportieve cel. Deze doelstellingen garanderen de continuïteit in de ontwikkeling van de spelers. De trainer vertaalt deze in uitdagende trainingsvormen en houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Fun en scoren zijn hier de rode draad.

Bij jeugdactiviteiten, vergaderingen of interne bijscholingen die georganiseerd worden door de club wordt een onvoorwaardelijke medewerking gevraagd van de trainers. Deze activiteiten zijn broodnodig voor het voortbestaan en de algemene werking van de club te ondersteunen. Data worden tijdig bekendgemaakt.

Hij motiveert spelers en ouders om deel te nemen aan activiteiten van en voor de club.

De trainer geeft trainingen volgens de visie van de club. Hij stemt zijn coaching op zowel training als wedstrijden af op deze visie. De trainers behandelen elke speler als evenwaardig en met het nodige respect. Elke speler die bij aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan een ploeg heeft recht op een evenwaardige opleiding. Opleiding primeert steeds op sportieve prestaties. We werken met jeugd en niet met de A-kern.

De spelers worden verschillende malen per seizoen geëvalueerd. De jeugdwerking geeft aan wanneer dit moet gebeuren en zorgt voor de nodige documenten. De trainers verlenen hun volle medewerking aan deze evaluatie.

De trainer als communicator

De trainer verzorgt een positieve en constructieve communicatie met spelers, andere trainers, ouders, bestuur en sponsors.

De trainer zorgt dat de selecties zo vroeg mogelijk gecommuniceerd worden. Dit omdat de ouders en spelers dan hun weekend kunnen plannen. Bij het maken van de selectie zal de trainer de sportieve visie van de club volgen.

Vragen, problemen en misverstanden betreffende de interne werking worden in de eerste plaats gemeld en besproken met de TVJO. Negatieve commentaren blijven ten alle tijden binnenkamers.

Een goed contact met de ouders is belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om problemen binnen de spelersgroep te melden. De ouders kunnen een gesprek krijgen met de jeugdcoördinator/TVJO indien gewenst maar dit nooit onmiddellijk na een match.