Charter trainers

Charter voor jeugdtrainers van KFC HO Kalken

Trainer als organisator

De jeugdtrainer is steeds op tijd voor de training aanwezig zodat de training goed georganiseerd wordt en tijdig kan starten.

Elke afwezigheid voor training en wedstrijd moet vooraf gemeld worden. De jeugdtrainer probeert altijd aanwezig te zijn op de training. Bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden contacteert de trainer tijdig de TVJO die een vlindertrainer contacteert.

De jeugdtrainer bereidt de trainingen goed voor en liefst op papier. Hij gaat uit van het wedstrijdformat en de individuele kwaliteiten van de spelers, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes en dit alles rekening houdend met de spelprincipes van KFC HO Kalken.

De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het correct wegbergen van genomen trainingsmateriaal en wegzetten van de gebruikte doelen en afsluiten na training. De doelen worden steeds gedragen en niet versleept over het terrein.

De trainer als motivator

De jeugdtrainer moedigt de speler altijd aan. Een positieve coaching zorgt voor succeservaringen. Hij zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt. Hij maakt van het team een hechte vriendengroep.

De jeugdtrainer spreekt de taal van de speler. Gebruik dus beeldspraak bij de jongsten.

De jeugdtrainer geef tijdens de wedstrijd(-vormen) geen richtlijnen aan de speler met de bal voordat hij zijn actie verricht heeft, hij laat hem zelf de oplossing vinden.

Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor alle spelers samen. De jeugdtrainer zorgt er ook voor dat hij iedere speler ziet en dat iedere speler hem kan volgen.

De trainer als teamspeler

De spelprincipes werden opgesteld door de coördinatoren en de jeugdtrainers. Deze spelprincipes garanderen de continuïteit in de ontwikkeling van de spelers. De jeugdtrainer vertaalt deze in uitdagende trainingsvormen en houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Fun en scoren zijn hier de rode draad.

Bij jeugdactiviteiten, vergaderingen of interne bijscholingen die georganiseerd worden door de club wordt een onvoorwaardelijke medewerking gevraagd van de jeugdtrainers. Deze activiteiten zijn broodnodig voor het voortbestaan en de algemene werking van de club. Data worden tijdig bekendgemaakt.

De jeugdtrainer motiveert spelers en ouders om deel te nemen aan activiteiten van en voor de club.

De jeugdtrainer geeft trainingen volgens de visie van de club. De jeugdtrainer stemt zijn coaching op zowel training als wedstrijden af op deze visie. De jeugdtrainers behandelen elke speler als evenwaardig en met het nodige respect. Elke speler die bij aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan een ploeg heeft recht op een evenwaardige opleiding. Opleiding primeert steeds op sportieve prestaties. We werken met jeugd en niet met de A-kern.

De spelers worden verschillende malen per seizoen geëvalueerd. De jeugdwerking geeft aan wanneer dit moet gebeuren en zorgt voor de nodige documenten. De jeugdtrainers verlenen hun volle medewerking aan deze evaluatie.

De trainer als communicator

De jeugdtrainer verzorgt een positieve en constructieve communicatie met spelers, andere trainers, ouders, bestuur en sponsors.

De jeugdtrainer zorgt dat de selecties zo vroeg mogelijk gecommuniceerd worden via Pro Soccer Data. Bij het maken van de selectie zal de trainer de sportieve visie van de club volgen.

Vragen, problemen en misverstanden betreffende de interne werking worden eerst besproken met de TVJO.

Een goed contact met de ouders is belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de jeugdtrainer om problemen binnen de spelersgroep te melden. De ouders kunnen een gesprek krijgen met de jeugdcoördinator/TVJO indien gewenst maar dit nooit onmiddellijk na een match.