Terugbetaling ziekenfonds

Om een deel van het lidgeld te recupereren. Print het formulier af, vul op voorhand al zoveel mogelijk in en leg het in het bakje ‘in te vullen attesten’ in de kantine. De week erna vind je een kant-en-klaar formulier in het bakje ‘ingevulde attesten’. We houden van logica.