Wie zijn wij?

Missie en Visie KFC HO Kalken

Missie

K.F.C. Hoger Op Kalken heeft als missie een familiale club te zijn die elk kind/jongere uit Kalken of omliggende gemeenten een zinvolle, gezonde, actieve en leuke vrijetijdsbesteding wil bezorgen in een veilige en aangepaste omgeving waarbij het voetbal natuurlijk centraal staat.

De club wil elke speler/speelster begeleiden om zich op een sportieve, kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer en als mens, zowel individueel als in teamverband. Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern van onze fanionteams.

Visie

Om onze missie te verwezenlijken, steunen wij op enkele belangrijke pijlers:

· Respect en fairplay

Iedereen binnen de club (spelers, trainers, bestuurders, afgevaardigden, supporters, …) dient respect te tonen voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en begeleiders, materiaal en infrastructuur. Enkel door respect te hebben voor een ander kan je respect terug verdienen.

Op en naast het veld moet fairplay op de eerste plaats komen.

· Kindvriendelijkheid

De sportieve opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en moet een bijdrage leveren aan hun opvoeding. Elk kind heeft het recht om kind te zijn en te kunnen spelen en bewegen in een omgeving die is aangepast op zijn/haar ontwikkelingsniveau. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde bij de opvoeding die ze reeds genieten thuis en op school.

We hechten er veel belang aan een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in het voetbal gaan vaak hand in hand. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. examenperiodes).

· Fun

In heel onze jeugdopleiding staat fun centraal. Naast de kwaliteit van opleiding is plezier van groot belang. Spelers die zich amuseren tijdens de trainingen en wedstrijden komen graag naar de club. Vanaf het begin van de opleiding moeten wij voldoende kwaliteit waarborgen om de spelvreugde te bewaren en te stimuleren.

Elke speler moet de kans krijgen om te voetballen en wij zullen erover waken dat iedereen tijdens de wedstrijden minimaal 50% van de speeltijd actief kan zijn.

Ook de ouders en familie moeten zich betrokken voelen bij en vertrouwen hebben in de club.

Het is dan ook de betrachting van de club om één grote familie te vormen.

· Opleiding

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding die is aangepast aan het niveau van de aangesloten leden, willen we de voetbaltalenten van elk individu ontwikkelen. Binnen de aangeboden opleiding kunnen jongens en meisjes reeds vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het voetbal.

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu op het groepsbelang. Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement) maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. We willen dan ook dat onze spelers zo degelijk mogelijk opgeleid en opgevoed worden en dit door, waar mogelijk, gediplomeerde trainers.

De trainers worden ondersteund door een opleidingsplan, dat jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd wordt en dat het opleidingsplan van de KBVB als basis heeft.

· Structuur

Om dit alles te realiseren moet er een degelijke fundering staan. Er moet een solide structuur bestaan waarin iedereen duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt. Deze structuur moet ook duidelijk en herkenbaar zijn voor iedereen die bij de club betrokken is of die met de club in aanraking komt. We zijn ervan overtuigd dat een club pas echt goed kan functioneren, als er een goede organisatie staat, met duidelijke afspraken die door iedereen gerespecteerd worden.