Charter ouders

Rol van de ouders

Ouders, familie, en vrienden zijn steeds van harte welkom. Net zoals we een gedragscode hebben voor de spelers, willen we ook hier graag enkele afspraken maken, in lijn met onze visie omtrent jeugdopleiding.

  1. Ouders tonen steeds een positieve belangstelling voor hun kind, zonder overdreven aandacht voor de individuele prestaties.

  2. Ouders geven het goede voorbeeld als het gaat over respect naar medespeler(tje)s, naar ouders daarvan, naar tegenspeler(tje)s en hun supporters, naar scheidsrechters, naar medewerkers en bestuursleden van onze club en de club van de tegenstander en natuurlijk naar de jeugdtrainers

  3. Ouders onthouden zich van inmenging in ploegopstellingen, in speelwijze, of in andere voetbaltechnische aangelegenheden. Het coachen wordt aan de jeugdtrainer overgelaten

  4. In geval van suggesties, bemerkingen, klachten, en/of vragen, richten ouders zich in eerste instantie tot de trainer en/of afgevaardigde, daarna tot de jeugdcoördinator of TVJO

  5. Ouders steunen de aanpak waarbij winnen ondergeschikt is aan het spelplezier, het respect, en de sportiviteit

  6. Voor de uitwedstrijden kijken we in de richting van de ouders om (eventueel in een beurtrol) de spelertjes te vervoeren met de wagen naar de uiwedstrijd

  7. Ouder kunnen deelnemen aan de ouderraad die tijdens het seizoen regelmatig samenkomt. Bij interesse kan je onze TVJO contacteren